Kurs SQL. Northwind – instalacja/dodanie bazy danych.

Wiemy już skąd ściągnąć bazę danych ale nie wiemy jak ją zainstalować a w zasadzie „dołączyć” do SQL Servera. W tym celu uruchomimy aplikację Microsoft SQL Server Management Studio i za jej pomocą dołączymy bazę Northwind do naszej instancji.

Ogólny widok aplikacji Microsoft SQL Server Management Studio po uruchomieniu.

Ogólny widok Microsoft SQL Server Mangement Studio.
Ogólny widok Microsoft SQL Server Management Studio.

Aby dodać bazę Northwind do naszej instancji klikamy prawym przyciskiem myszy (PPM) na węźle Database w oknie Object Explorer i z menu podręcznego wybieramy opcję Attach.

 

Dodajemy bazę Northwind do instancji.
Dodajemy bazę Northwind do instancji.

Po wybraniu opcji Attach otworzy się okno Attach Databases gdzie wciskamy przycisk Add

Okno Attach Database
Okno Attach Databases.

Po kliknięciu pokaże się okno Locate Databases Files gdzie musimy wskazać lokalizację pliku Northwind.mdf. Po wybraniu pliku klikamy w przycisk OK

Okno Locate Databases Files.
Okno Locate Databases Files.

Ponownie powracamy do okienka Attach Databases ale widzimy, że mamy już wybrane pliki które będą dołączane do naszej instancji. Potwierdzamy przyciskiem OK.

Okno Attach Database.
Okno Attach Databases.

poprzedni | następny

Kurs SQL. Northwind – treningowa baza danych.

W tym kursie do treningów i nauki będziemy wykorzystywali dwie bazy treningowe:

W tej części zajmiemy się bazą Northwind a w kolejnych częściach bazą BANK_v2

Po wklejeniu powyższego linku (baza Northwind) do przeglądarki automatycznie powinno pojawić się okienko do pobierania pliku z bazą danych. Klikamy na przycisk Zapisz plik a następnie wskazujemy lokalizację na dysku gdzie chcemy ściągnąć plik. W efekcie powyższych czynności na dysku powinniśmy mieć ściągnięty plik o nazwie SQL2000SampleDb.msi  W celu rozpakowania pliku należy kliknąć na ikonkę pliku dwukrotnie i postępując zgodnie z instrukcjami. Efektem końcowym jest rozpakowane archiwum m.in. z bazą danych Northwind. Standardowo pliki rozpakowują się do katalogu C:\SQL Server 2000 Sample Databases. W tym katalogu powinny znajdować się m.in. plik: NORTHWND.MDFNORTHWND.LDF.

Baza Northwind to baza danych firmy sprzedającej artykuły spożywcze. Zawiera ona informacje na temat: towarów, dostawców, klientów oraz zamówień klientów.

Diagramy bazy Northwind można zobaczyć po kliknięciu w poniższe linki

Poniżej wyjaśnienie do poszczególnych tabel w bazie Northwind:

Categories – kategorie oferowanych produktów

Products – informacja o oferowanych produktach (nazwy, dostawcy

ceny itp.)

Suppliers – informacja o dostawcach (nazwy, adresy itp.)

Shippers – informacja o spedytorach (firmach zajmujących się

dostawą towarów)

Customers – informacja o klientach

Employees – informacja o pracownikach

Orders – zamówienia składane przez klientów

OrderDetails – szczegóły zamówień (lista zamawianych produktów)

Territories – terytoria/obszary/miasta

Region – Regiony

EmployeeTerritories – informacja o terytoriach/obszarach/miastach

(obslugiwanych przez poszczególnych pracowników)

CustomerDemographics – grupy klientów

CustomerCustomerDemo – przyporządkowanie klientów do grup

 

Przydatne linki:
Pobieranie Northwind i pubs przykładowe bazy danych
Downloading Northwind and pubs Sample Databases

poprzedni | następny

Northwind – przykładowa baza danych

Northwind to przykładowa baza danych którą można pobrać ze strony Microsoft

http://download.microsoft.com/download/d/e/5/de57f203-3140-43e0-9473-d694d45bbd9b/SQL2000SampleDb.msi

Baza Northwind to baza danych firmy sprzedającej artykuły spożywcze. Zawiera ona informacje na temat: towarów, dostawców, klientów oraz zamówień klientów.

Diagramy bazy Northwind można zobaczyć po kliknięciu w poniższe linki

Poniżej wyjaśnienie do poszczególnych tabel w bazie Northwind:

Categories – kategorie oferowanych produktów

Products – informacja o oferowanych produktach (nazwy, dostawcy

ceny itp.)

Suppliers – informacja o dostawcach (nazwy, adresy itp.)

Shippers – informacja o spedytorach (firmach zajmujących się

dostawą towarów)

Customers – informacja o klientach

Employees – informacja o pracownikach

Orders – zamówienia składane przez klientów

OrderDetails – szczegóły zamówień (lista zamawianych produktów)

Territories – terytoria/obszary/miasta

Region – Regiony

EmployeeTerritories – informacja o terytoriach/obszarach/miastach

(obslugiwanych przez poszczególnych pracowników)

CustomerDemographics – grupy klientów

CustomerCustomerDemo – przyporządkowanie klientów do grup