SQL konwersja danych. (SQL convert)

Wcześniej czy później spotkacie się z problemem konwersji danych na inny typ niż obecnie. Poniżej prezentowana jest tabela, która przedstawia możliwości konwersji różnych typów w SQL-u.

sql-convert-jpg

W kolejnych wpisach będę starał się przedstawić przykłady konwersji najpopularniejszych typów danych na inne.