SQL BETWEEN

SQL BETWEENDEFINICJA

BETWEEN (ang. pomiędzy) służy do określania parametrów brzegowych w warunkach w klauzuli WHERE. Jeśli np. chcemy znaleźć pracowników którzy urodzili się pomiędzy ‚data1’ a ‚data2’ lub którzy zarabiają w przedziale ‚pensjaOd’ do ‚pensjaDo’ to użyjemy właśnie BETWEEN. Oba parametry brzegowe rozdzielamy operatorem AND.

SQL BETWEEN składnia

WHERE
nazwa_kolumny BETWEEN parametr1 AND parametr2


Przykład zastosowania BETWEEN (baza Adventureworks)

Wyświetl wszystkich pracowników którzy zostali przyjęcie w 2003 r (czyli pomiędzy 1 stycznia 2003 r. i 31 grudnia 2003 r.).

SELECT
P.LastName
,P.FirstName
,E.HireDate
FROM
Person.Person P
 JOIN HumanResources.Employee E ON (P.BusinessEntityID = E.BusinessEntityID)
WHERE
E.HireDate BETWEEN ‚2003-01-01’ AND ‚2003-12-31’

 


 Przykład zastosowania BETWEEN (baza Northwind)

Wyświetl wszystkich pracowników (tylko kolumny: Nazwisko , Imię , DataUrodzenia), których data urodzenia zawiera się pomiędzy 1 stycznia 1954 i 1 stycznia 1956.

SELECT
LastName
,FirstName
,BirthDate
FROM
Employees
WHERE
BirthDate BETWEEN ‚1954-01-01’ AND ‚1956-01-01’