SQL IN

SQL INDEFINICJA

Operator IN służy do określenia zbioru dopuszczalnych wartości dla danego pola w warunku w klauzuli WHERE. Zbiór dopuszczalnych wartoścu umieszczamy w nawiasie a poszczególne wartości rozdzielamy przecinkami. Musimy zwrócić takżę uwagę jakie typy danych są wartościami dalej kolumny jeśli np. wartościami w kolumnie są ciągi znaków to każdą wartość musimy ująć w pojedynczy cudzysłów.

SQL IN składnia

SELECT
wyświetlane_dane(kolumny)
FROM
źródło_danych
WHERE
nazwa_kolumny IN (wartość1 , wartość2 , wartość3)


Przykład zastosowania IN (baza Adventureworks)

Wyświetl produkty (tylko kolumny: ID, Nazwa Produktu, Numer Produktu, Kolor) które są w kolorze czarnym i srebrnym.

SELECT
ProductID
,Name
,ProductNumber
,Color
FROM
Production.Product
WHERE
Color IN (‚Silver’ , ‚Black’ , ‚Silver/Black’)

 


 Przykład zastosowania IN (baza Northwind)

Wyświetl wszystkich klientów (tylko kolumny: NazwaKontaktu, Adres, Miasto, Kraj, Telefon) z Francji i Niemiec.

SELECT
ContactName
,Address
,City
,Country
,Phone
FROM
Customers
WHERE
Country IN (‚Germany’,’France’)