SQL SELECT DISTINCT

SQL SELECT DISTINCTDEFINICJA

DISTINCT służy do usuwania duplikatów wartości w kolumnach.

SQL SELECT DISTINCT składnia

SELECT DISTINCT
nazwy_kolumn_wyświetlenia
FROM
źródło_danych


Przykład zastosowania SELECT DISTINCT (baza Adventureworks)

Wyświetl regiony sprzedaży (kody krajów). Usuń duplikaty.

SELECT DISTINCT
CountryRegionCode
FROM
Sales.SalesTerritory

 


 Przykład zastosowania SELECT DISTINCT (baza Northwind)

Wyświetl wszystkie kraje z których pochodzą klienci firmy. Usuń duplikaty.

SELECT DISTINCT
Country
FROM
Customers