SQL SELECT

SQL SELECT


    


DEFINICJA

Po poleceniu SELECT określamy dane (kolumny) które chcemy wyświtlić w wyniku naszego zapytania do bazy. Poszczególne argumenty (kolumny) oddzielamy od siebie przecinkiem. Jeżeli chcemy wyświtlić wszystkie kolummy z danej tabeli używamy znaku ‚*’.

SQL SELECT składnia

SELECT
nazwa_kolumny1 , nazwa_kolumny2 , nazwa_kolumny3
FROM
nazwa_tabeli


Przykład zastosowania SELECT (baza Adventureworks)

Wyświetl wszystkie produkty, ale tylko kolumny: NazwaProduktu , NumerProduktu.

SELECT
Name , ProductNumber
FROM
Production.Product


 Przykład zastosowania SELECT (baza Northwind)

Wyświetl wszystkich pracowników, ale tylko kolumny: Nazwisko , Imię , DataUrodzenia.

SELECT
LastName , FirstName , BirthDate
FROM
Employees