SQL WHERE

SQL WHEREDEFINICJA

Po poleceniu WHERE określamy warunki dotyczące wyświetlanych później wyników. Innymi słowy filtrujemy zestaw otrzymanych ze źródła rekordów tylko do tych które nas interesują. W tej części często korzystamy z operatorów np. AND (łączymy warunki, czyli obydwa warunki muszą wystąpić jednocześnie) , OR (wystarczy że wystąpi tylko jeden z warunków).

SQL WHERE składnia

SELECT nazwa_kolumny1 , nazwa_kolumny2 , nazwa_kolumny3
FROM nazwa_tabeli_źródłowej
WHERE warunek1 AND warunek2


Przykład zastosowania WHERE (baza Adventureworks)

Wyświetl wszystkie dane na temat pruduktu o numerze ‚CR-7833’.

SELECT
*
FROM
Production.Product
WHERE
ProductNumber = ‚CR-7833’


 Przykład zastosowania WHERE (baza Northwind)

Wyświetl wszystkie dane na temat pracownika o nazwisku ‚King’.

SELECT
*
FROM
Employees
WHERE
LastName = ‚King’