SQL GETDATE()

SQL GETDATE()DEFINICJA

Funkcja GETDATE() zwraca aktualną datę w postaci datetime2(7)

SQL GETDATE() składnia

SELECT
GETDATE() AS [Aktualna data i godzina]

Wynik powyższego zapytania
x———————————-x
|  Aktualna data i godzina        |
x———————————-x
|  2016-10-30 06:47:54.860  |
x———————————-x