SQL GROUP BY

SQL GROUP BY()DEFINICJA

Dzięki GROUP BY możemy pogrupować wyniki zapytania wg zadanych kryteriów. Wewnątrz każdej grupy możemy wykonać np. jakąs funkcję agregującą np. SUM(), COUNT() itd.

SQL GROUP BY()

SELECT
nazwy_kolumy(kolumn)
FROM
nazwa_tabeli
GROUP BY
kryteria_grupowania

 


Przykład zastosowania GROUP BY() (baza Adventureworks)

Wyświetl wartość poszczególnych zamówień.

SELECT
SalesOrderID AS IdZamówienia
,SUM(UnitPrice) AS WartośćZamówienia
FROM
Sales.SalesOrderDetail
GROUP BY
SalesOrderID


Przykład zastosowania COUNT() (baza Northwind)

Wyświetl ile pozycji mają poszczególne zamówienia.

SELECT
OrderID
,COUNT(*)
FROM
[Order Details]
GROUP BY
OrderID