Adventureworks 33. Zaprezentuj zestawienie sprzedaży w latach (wg liczby zamówień)

SQL tutorial. AdventureWorks exercises. SQL SERVER.

Baza: AdventureWorks

Zadanie nr: 33

Treść:  Zaprezentuj zestawienie sprzedaży w latach (wg liczby zamówień)

Polecenia/funkcje w zapytaniu: SELECT, FROM, GROUP BY, ORDER BY, YEAR(), COUNT()

Rozwiązanie:

Zapytanie:

SELECT
YEAR(O.OrderDate) AS Rok
,COUNT(*) AS LiczbaZamowien
FROM
Sales.SalesOrderHeader O
GROUP BY
YEAR(O.OrderDate)
ORDER BY
2 DESC

Wynik:

Pobierz skrypt sql

Więcej przykładów na anonco.pl