SQL CHECK

SQL CHECKDEFINICJA

CHECK to kolejne ograniczenie (CONSTRAINTS) które można nadać na kolumny w tabeli. Ogranicza ono zakres wartości które mogą się pojawić w kolumnie. Ograniczenie to możemy nałożyć na jedną kolumnę, wtedy ognicza ono wartości we wskazanej kolumnie lub nałożyć je na wiele kolumn. Ograniczenie CHECK możemy nadać w momencie tworzenia nowej tabeli lub na już istniejącej tabeli.


Przykład zastosowania CHECK przy tworzeniu nowej tabeli (SQL SERVER).

CREATE TABLE Pracownicy
(
ID_pracownik int NOT NULL CHECK (ID_pracownik >0)
,Imie varchar(20)
,Nazwisko varchar(50)
,Adres varchar(50)
,Email varchar(30)
,Telefon int
)


Przykład zastosowania CHECK przy tworzeniu nowej tabeli (MySQL).

CREATE TABLE Pracownicy
(
ID_pracownik int NOT NULL
,Imie varchar(20)
,Nazwisko varchar(50)
,Adres varchar(50)
,Email varchar(30)
,Telefon int
,CHECK (ID_pracownik > 0)
)


Ogranicznie CHECK możemy nadać już na istniejącą tabelę (kolumnę).

ALTER TABLE Pracownicy
ADD CHECK (ID_pracownik > 0)