SQL INTERSECT

SQL INTERSECTDEFINICJA

Dzięku poleceniu INTERSECT otrzymamy wartości wspólne z dwóch zapytań. Dla lepiej zobrazowania tej operacji zerknij na obrazek poniżej.

Pamiętaj, aby móc zastosować polecenie INTERSECT wyniki obu zapytań muszą mieć identyczną strukturę (ilość kolumn) i typy danych w poszczególnych kolumnach.


SQL INTERSECT składnia

SELECT
nazwa_kolumny1 , nazwa_kolumny2 , …
FROM
nazwa_tabeli1

INTERSECT

SELECT
nazwa_kolumny1 , nazwa_kolumny2 , …
FROM
nazwa_tabeli2