Archiwa kategorii: .Spis treści

SQL Server

Spis treści

KURS SQL
SQL komendy/funkcje
Windows Server 2008 R2
Baza NORTHWIND – ćwiczenia
Baza ADVENTUREWORKS 2008 R2 – ćwiczenia

KURS SQL
kurs sql wstęp Wstęp

kurs sql szczypta teorii. Szczypta teorii.

kurs sql SQL Server 2008 R2 (skąd pobrać) SQL Server 2008 R2 (skąd pobrać)

kurs sql SQL Server 2008 R2 Express (instalacja) SQL Server 2008 R2 Express (instalacja)

kurs sql Northwind – treningowa baza danych Northwind – treningowa baza danych

kurs sql Northwind – instalacja/dodanie bazy danych Northwind – instalacja/dodanie bazy danych

kurs sql Treningowa baza danych BANK_v2 (struktura) Treningowa baza danych BANK_v2 (struktura)

kurs sql Treningowa baza danych BANK_v2 (instalacja) Treningowa baza danych BANK_v2 (instalacja)

kurs sql Przygotowanie do tworzenia zapytań. Przygotowanie do tworzenia zapytań.

kurs sql Zadanie 1. Wyświetl dane wszystkich pracowników w banku (SELECT, FROM) Zadanie 1. Wyświetl dane wszystkich pracowników w banku (SELECT, FROM)

kurs sql Zadanie 2. Wyświetl informacje o wszystkich stanowiskach w banku (SELECT, FROM) Zadanie 2. Wyświetl informacje o wszystkich stanowiskach w banku (SELECT, FROM)

kurs sql Zadanie 3. Wyświetl informacje o wszystkich działach w banku (SELECT, FROM) Zadanie 3. Wyświetl informacje o wszystkich działach w banku (SELECT, FROM)

kurs sql Zadanie 4. Wyświetl imiona, nazwiska i pensję wszystkich pracowników (SELECT FROM) Zadanie 4. Wyświetl imiona, nazwiska i pensję wszystkich pracowników (SELECT FROM)

kurs sql Zadanie 5. Wyświetl imiona, nazwiska i całkowite wynagrodzenie (operacje arytmetyczne) Zadanie 5. Wyświetl imiona, nazwiska i całkowite wynagrodzenie (operacje arytmetyczne)

kurs sql korzystanie z aliasów. Zadanie 6. Korzystanie z aliasów.

kurs sql dodawanie komentarzy. Zadanie 7. Dodawanie komentarzy.

kurs sql round cast where order by Zadanie 8. Pokaż dniówkę, tygodniówkę, pensję miesięczną i roczną wszystkich pracowników.

kurs sql round cast where order by Zadanie 9. Pokaż wszystkich pracowników, których nazwiska zaczynają się na M. Wyświetl tylko Imię i Nazwisko pracownika.

kurs sql sql course sql where sql in sql or Zadanie 10. Pokaż wszystkich pracowników, którzy pracują w dziale logistyki lub informatyki. W wyniku wyświetl tylko imię i nazwisko pracownika.

kurs sql sql course sql where join is null Zadanie 11. Pokaż wszystkich pracowników których bezpośrednim przełożonym jest Leopold Banko. WHERE JOIN IS NULL.

SQL komendy/funkcje
sql aliasy SQL ALIASY
sql aliasy SQL ALTER TABLE
sql and SQL AND
sql between SQL BETWEEN
sql case SQL CASE
sql case
SQL CHECK
sql case SQL CONSTRAINTS
sql case SQL CREATE DATABASE
sql case SQL CREATE TABLE
sql case SQL CROSS JOIN
sql case SQL DELETE
sql case SQL DROP INDEX
sql case SQL EXCEPT
sql case SQL FOREIGN KEY
sql from SQL FROM
sql full outer join SQL FULL OUTER JOIN
sql in SQL GRANT
sql in SQL GROUP BY
sql in SQL HAVING
sql in SQL IN
sql in
 SQL IN z CASE
sql inner join
SQL INNER JOIN
sql inner join SQL INSERT INTO
sql inner join SQL INSERT INTO SELECT
sql inner join SQL INTERSECT
sql inner join SQL IS NOT NULL
sql joinSQL JOIN
sql left join
SQL LEFT JOIN
sql like
SQL LIKE
sql or
SQL OR
sql order by
SQL ORDER BY
sql right join
SQL RIGHT JOIN
sql select
SQL SELECT
sql select distinct
SQL SELECT DISTINCT
sql select top
SQL SELECT TOP
sql where
SQL WHERE
sql date SQL AVG()
sql date
SQL CAST()
sql date SQL CONVERT()
sql date SQL COUNT()
sql date SQL DATE()
sql date
SQL DATEDIFF()
sql getdate SQL GETDATE()
sql funkcja min SQL MIN()

Windows Server 2008 R2
strzalka instalacja

strzalka problemy przy instalacji

strzalka instalacja service pack 2

strzalka  uruchamianie środowiska

strzalka baza AdventureWorks

strzalka baza AdventureWorksDW

Zadania praktyczne
Baza NORTHWIND – ćwiczenia
strzalka zadanie 1.  Wyświetl wszystkich pracowników w formacie: Nazwisko, Imię, Stanowisko. [rozwiązanie]

strzalka zadanie 2. Wyświetl wszystkich pracowników w formacie: Nazwisko, Imię, Stanowisko, Kraj i nazwij tak nagłówki kolumn, ale tylko tych ze Stanów Zjednoczonych. [rozwiązanie]

northwind zadania praktyczne zadanie 3. Znajdź dane firmy o nazwie „Alfreds Futterkiste”  [rozwiązanie]

northwind zadania praktyczne zadanie 4. Znajdź dostawców czekolady. [rozwiązanie]

northwind zadania praktyczne zadanie 5. Raport sprzedaży za 1996 rok. [rozwiązanie]

northwind zadania praktyczne zadanie 6. Wyświetl liczbę pracowników. [rozwiązanie]

northwind zadania praktyczne zadanie 7. Wyświetl aktualną listę produktów. [rozwiązanie]

northwind zadania praktyczne northwind practical exercises zadanie 8. Pokaż wszystkich pracowników których nazwiska zaczynają się na literę D.[rozwiązanie]

Baza ADVENTUREWORKS 2008 R2 – ćwiczenia
strzalka zadanie 1. Pokaż 10-ciu pierwszych pracowników którzy mają na nazwisko „Anderson”. [rozwiązanie]

strzalka zadanie 32. Znajdź najświeższe i najstarsze zamówienie.
strzalka zadanie 33. Zaprezentuj zestawienie sprzedaży w latach (wg liczby zamówień)