Archiwa tagu: alter table

SQL ALTER TABLE

SQL ALTER TABLE()DEFINICJA

Polecenie ALTER TABLE służy do modyfikowania kolumn w  istniejących tabelach. Modyfikacja ta może polegać na dodaniu nowej kolumny, usunięciu istniejącej kolumny lub zmianie (np. typu danych) istniejącej kolumny. Za pomocą tego polecenie może także dodawać lub usuwać ograniczenia z kolumn w tabeli.


Przykład dodania nowej kolumny o nazwie „MiddleName” (o typie danych varchar) do tabeli o nazwie „Employees”
SQL SERVER baza: Northwind

ALTER TABLE
Employees
ADD
MiddleName varchar(10); 


Przykład modyfikacji, zmiany typu danych z varchar na int, na kolumnie „MiddleName” w tabeli „Employees”
SQL SERVER baza:Northwind

ALTER TABLE
Employees
ALTER COLUMN
MiddleName int;


Przykład usunięcia kolumny „MiddleName” z tabeli o nazwie „Employees” (baza: Northwind).
SQL SERVER baza: Northwind

ALTER TABLE
Employees
DROP COLUMN
MiddleName;