Archiwa tagu: convert

SQL CONVERT

SQL CONVERTDEFINICJA

Funkcja CONVERT to druga, oprócz funkcji CAST, funkcja służąca do konwersji danych jednego typu na drugi. Przykład: konwersja liczb na tekst, tekstu na liczbę lub daty na tekst.


SQL CONVERT() składnia funkcji

SELECT
CONVERT( nowy_typ_danych , wartość_konwertowana , styl_danych_po_konwersji)

Parametry:
nowy_typ_danych – określamy na jaki typ danych chcemy konwertować wskazacą wartość
wartość_konwertowana – określamy jaką wartość chcemy konwertować
typ_danych_po_konwersji – (OPCJONALNIE) możemy określić typ danych po konwersji. Dotyczy np. daty i czasu ale także liczb np. określnie precyzji.


Przykład zastosowania funkcji CONVERT()

  SELECT
‚1 styczeń 2017 = ‚ + CONVERT( VARCHAR(10) , ‚2017-01-01’ )